เกี่ยวกับเรา

บริษัทมิราม่า เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยบุคคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ในด้านการท่องเที่ยวมากกว่า 25 ปี ด้วยประสบการณ์ องค์ความรู้ และความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการ ทำให้เราประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงในด้านการให้บริการในมาตรฐานสูงสุด บริษัทมิราม่า เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ได้เริ่มต้นธุรกิจหลักจากการเป็นตัวแทนขายส่งตั๋วเครื่องบิน โรงแรม แพคเก็จทัวร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเดินทางแบบหมู่คณะทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเราสามารถนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ตรงกับความต้องการเดินทางในทุกรูปแบบของคุณ ด้วยผลสำเร็จในการจัดการเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลก ทำให้บริษัทมิราม่า เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ได้เติบโตอย่างรวดเร็วและได้เป็นหนึ่งในผู้นำของการจัดการท่องเที่ยวในประเทศไทย เราจึงได้เพิ่มบริการด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน รถเช่า บัตรเข้าชมต่าง ๆ นอกเหนือจากธุรกิจการท่องเที่ยว เรายังได้ขยายการทำงานให้ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษา และธุรกิจน้ำมันปิโตรเลียมด้วยมาตรฐานการให้บริการสูงสุดพร้อมบุคคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ บริษัทมิราม่า เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนและพันธมิตรของท่านเพื่อจะนำท่านไปสู่จุดมุ่งหมายที่สวยงามสมบูรณ์แบบ

Slider

ธุรกิจของเรา

ท่องเที่ยว การเดินทาง

ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว Outbound & Inbound Tourism วางแผนการเดินทาง โปรแกรมท่องเที่ยว แพ็กเกจทัวร์ ทั้งในและต่างประเทศ ทุกรูปแบบ ด้วยประสบการณ์ด้านการบริการอย่างมืออาชีพ ครบวงจร One Stop Service

ปิโตรเลียม

ธุรกิจด้านพลังงาน และ น้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นเพื่องานอุตสาหกรรม ยานยนต์ ธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม ครบวงจร ด้วยนวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนได้รับความนิยม และเชื่อมั่นในระดับสากล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

ธุรกิจด้านการศึกษาต่อ ศูนย์กลางแนะแนวและให้คำปรึกษาการศึกษาต่อต่างประเทศในทุกระดับชั้น วางแผนการเรียน ช่วยเหลือ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการ ด้วยคุณภาพและประสบการณ์มากกว่า 13 ปี

แบรนด์ในเครือของเรา

Business to Business​​

Travel & Online Travel Agents​

Education​

Travel Management Corporate​

GSA Airlines​​

Wholesale​ Ticket

Petroleum

โครงสร้างองค์กร

  • ทุนจดทะเบียน 38,000,000 ล้านบาท ชำระเต็มมูลค่า
  • ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 0105545027661 ออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  • ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) เลขที่ 0105545027661 ออกโดยกรมสรรพากร
  • ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 11/02917 จากสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
  • ใบอนุญาตสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) เลขที่อนุญาติ HO 35-3 0782 3
  • ใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0105545027661 ออกโดยกระทรวงพาณิชย์

กลุ่มบริษัทที่เป็นผู้นำในด้านบริการการท่องเที่ยว การศึกษา และน้ำมันปิโตรเลียมแบบครบวงจรเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุด เราทำงานด้วยความซื่อสัตย์เพื่อรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของเรา

กลุ่มธุรกิจที่ดำเนินงานอย่างครบวงจรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยนำเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มมาประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้เข้าสู่โลกยุคใหม่ เราได้มุ่งเน้นการทำงานและให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพให้ตอบโจทย์และมอบผลงาน ที่มีคุณค่าเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

1. พึงสร้างความมั่นใจ ในมาตรฐานด้านการให้บริการแก่ลูกค้า
2. พึงให้เกียรติและใส่ใจดูแลลูกค้าอย่างเต็มความสามารถโดยไม่เลือกปฏิบัติ
3. พึงยิ้มแย้มแจ่มใส มีน้ำใน สุภาพอ่อนโยน กระตือรือร้นและอ่อนโยนเยี่ยงผู้ให้บริการที่ดี
4. พึงสร้างความประทับใจให้ลูกค้า โดยมุ่งมั่นบริการอย่าง “มืออาชีพ”
5. พึงเคารพสิทธิและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

พันธมิตร

แบรนด์พันธมิตรระดับชั้นนำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากหลากหลายกลุ่มธุรกิจของเรา
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

บริษัทในเครือ เชี่ยวชาญการส่งนักเรียน ไปศึกษาต่อต่างประเทศในแต่ละหลักสูตร และระดับชั้น โดยเราจะแนะนำขั้นตอนในการดำเนินการทั้ง ทางด้านเอกสาร และขั้นตอนต่างๆ อย่างครบถ้วน

ให้คำแนะผู้เดินทางศึกษาต่อสามารถเลือกหลักสูตรได้ตรงกับเป้าหมายในการศึกษาต่อ

อำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ในการศึกษาต่อ เช่น วีซ่า ประกันเดินทางนักเรียน

ธุรกิจด้านพลังงาน และ น้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นเพื่องานอุตสาหกรรม ยานยนต์ ธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม ครบวงจร ด้วยนวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนได้รับความนิยม และเชื่อมั่นในระดับสากล

ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว Outbound & Inbound Tourism วางแผนการเดินทาง โปรแกรมท่องเที่ยว แพ็กเกจทัวร์ ทั้งในและต่างประเทศ ทุกรูปแบบ ด้วยประสบการณ์ด้านการบริการอย่างมืออาชีพ ครบวงจร One Stop Service